O kursie

Kurs Wolne licencje przygotowany został na podstawie Testu otwartości (Koalicja Otwartej Edukacji. Sawko, Śliwowski, Ganicz, CC BY-SA) z myślą o grantobiorcach konkursu Patriotyzm jutra. Tegoroczna edycja tego programu grantowego jest pierwszą, w której promowane są wolne licencje i działania wspierające zasady otwartości.

Wprowadzenie nowych zapisów do regulaminu jest elementem otwartej polityki MHP, którą Muzeum stara się sukcesywnie wdrażać w swoich projektach. Muzeum chce w ten sposób zwiększyć powtórne i szersze wykorzystanie materiałów, których powstanie wspierane jest publicznymi środkami finansowymi. Patriotyzm jutra to drugi program grantowy MHP wspierający otwarty model udostępniania materiałów projektowych. W VII edycji Funduszu Stypendialnego MHP kierowanego do naukowców zagranicznych zajmujących się historią Polski wymagane jest stosowanie otwartych licencji dla wszystkich publikacji dofinansowanych przez MHP.

Kurs jest otwarty i nie wymaga logowania.

Treść kursu dostępna jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Pełny tekst licencji znajduje się tutaj.

CCBYSA